Dofinansowanie: do 85%,
Termin składania wniosków: od 25.06.2024 do 20.08.2024 r.,
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 896 380 zł.
Maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 4 481 900 zł.
Maksymalna wartości wsparcia wynosi 3 500 000 zł.

Przedmiot konkursu: Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP.

O dofinansowanie mogą się ubiegać MŚP z terenu całej Polski.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Krajowego Programu Odudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem).

Wydatki mogą pokrywać:
- zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty);
- zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
- zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych);
- szkolenia, przekwalifikowanie pracowników

mob.: +48 607727437         e-mail: ds@dotacje-EU.eu

+48 607727437

ds@dotacje-EU.eu