Jesteśmy nowoczesną, kompetentną i przyjazną firmą oferującą pełny zakres usług doradczo-szkoleniowych. Doradztwo i szkolenia prowadzimy z sukcesami bez przerwy począwszy od 2003 r.

Zaczynaliśmy od pomocy w pozyskaniu dotacji unijnych w ramach funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej dla Polski, w tym PHARE Funduszu Dotacji Inwestycyjnych, a następnie funduszy strukturalnych UE w okresie programowania 2004-2006, 2007-2013 i obecnym 2014-2020, z Funduszy Norweskich i Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Funduszy Szwajcarskich. Proponujemy także wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych (ministerialne i samorządowe) oraz środków europejskich bezpośrednio z Brukseli.

Świadczymy doradztwo biznesowe w pełnym zakresie m. in. prowadzenia działalności gospodarczej oraz analiz finansowych.

Częścią naszej działalności jest wciąż pozyskiwanie dofinansowania działalności oraz zadań inwestycyjnych, a także pomoc w realizacji projektów oraz ich rozliczanie. Proponujemy współpracę w zakresie projektów

 • inwestycyjnych,
 • badawczo-rozwojowych,
 • promocyjnych,
 • eksportowych,
 • doradczych,
 • szkoleniowych.

Organizujemy i prowadzimy szkolenia, w szczególności zawodowe, o tematyce biznesowej, z zakresu zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także z całego obszaru pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym UE.

Tak naprawdę nie zajmujemy się „pisaniem wniosków”, MY POZYSKUJEMY ŚRODKI

 

Obecnie oferujemy nasze usługi podmiotom z województw:

 • podkarpackiego,
 • mazowieckiego,
 • lubelskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • małopolskiego,
 • opolskiego,
 • śląskiego,
 • dolnośląskiego,
 • łódzkiego
 • i wielkopolskiego.

Chcesz pozyskać dotacje? Zapraszamy do współpracy.

mob.: +48 607727437         e-mail: ds@dotacje-EU.eu

+48 607727437

ds@dotacje-EU.eu