Do grona naszych klientów zapraszamy:

przedsiębiorstwa

małe i średnie

Obecnie dostępne są środki, w tym dotacje EU, w następujących naborach wniosków o dofinansowanie:

Ścieżka SMART - pierwszy nabór 2024

KPO Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP w 2024 r.

Ścieżka SMART DOSTĘPNOŚĆ - pierwszy nabór 2024

duże

Obecnie dostępne są środki, w tym dotacje EU, w następujących naborach wniosków o dofinansowanie:

Ścieżka SMART - pierwszy nabór w 2024 r. DUŻE przedsiębiorstwa

Ścieżka SMART DOSTĘPNOŚĆ - pierwszy nabór w 2024 r. DUŻE przedsiębiorstwa

jednostki sektora finansów publicznych

samorządy

 

spółki komunalne

 

jednostki badawcze

Obecnie dostępne są środki, w tym dotacje EU, w następujących naborach wniosków o dofinansowanie:

 

spółdzielnie

 

organizacje pozarządowe

Obecnie dostępne są środki, w tym dotacje EU, w następujących naborach wniosków o dofinansowanie:

 

inne

Obecnie dostępne są środki, w tym dotacje EU, w następujących naborach wniosków o dofinansowanie:

 

mob.: +48 607727437         e-mail: ds@dotacje-EU.eu

+48 607727437

ds@dotacje-EU.eu