Proponujemy usługi doradcze i szkoleniowe obejmujące:

Dofinansowanie, dotacje

Wstępnym etapem przygotowania projektu jest analiza potrzeb potencjalnego Beneficjenta oraz znalezienie optymalnego źródła finansowania wydatków. Nie podejmujemy się jednak przygotowania każdego projektu – jeżeli Państwa pomysł nie nadaje się do dofinansowania lub ma zbyt małe szanse na otrzymanie dotacji, doradzimy odpowiedni kierunek zmian.

Naszym celem jest pozyskanie dotacji, a nie „napisanie wniosku”.

 • ze środków Unii Europejskiej dla Polski
 • ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszy Norweskich
 • ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • ze środków Unii Europejskiej - programy centralne Komisji Europejskiej
 • ze środków krajowych

Prowadzenie projektów, zarządzanie projektami oraz rozliczanie przedsięwzięć

Wskazanie konkretnego projektu do dofinansowania przez instytucję udzielającą wsparcia to dopiero początek drogi do wypłaty i zachowania dofinansowania. Warunkiem koniecznym i równie ważnym jest prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu.

Prawidłowa konstrukcja projektu w połączeniu z prawidłową realizacją, prowadzeniem dokumentacji oraz rozliczeń jest warunkiem koniecznym do skutecznego pozyskania środków. Z tego też powodu proponujemy Klientom wraz z przygotowaniem dokumentacji, ale także Wnioskodawcom, mającym już zaakceptowany wniosek o dofinansowanie:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentów do umowy o dofinansowanie,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur wyboru dostawców czy wykonawców,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji projektu,
 • opracowanie wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektu,
 • nadzór nad prowadzeniem działań promocyjno-informacyjnych oraz ewentualnie zlecanie wykonania materiałów promocyjnych,
 • przeprowadzenie wstępnej kontroli projektu na zakończenie realizacji projektu.

Doradztwo

Świadczymy usługi doradcze inwestycyjne, zarządcze, biznesplany, studia wykonalności, analizy rynkowe i inne.

Szkolenia

Organizujemy i prowadzimy szkolenia branżowe oraz ogólne, w szczególności zawodowe, o tematyce biznesowej, z zakresu zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także z całego obszaru pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym dotacje UE.

mob.: +48 607727437         e-mail: ds@dotacje-EU.eu

+48 607727437

ds@dotacje-EU.eu